הנתונים נכונים לתאריך 03/08/23 בשעה 17:50
כל נתוני התחנה
טמפרטורה

32.6°C

Temperature

מדד עומס חום

36.1°C

Heat Index
מדד עומס חום המשלב טמפ', לחות ורוח 36.1°C THW Index
טמפרטורת צינון הרוח 32.6°C Wind Chill
לחות יחסית 51% Relative Humidity
טמפרטורת נקודת הטל

21.2°C

Dew Point
מאזן תכולת הלחות 9.1 % EMC
צפיפות האוויר 0.0698 lb/cu.ft Air Density
לחץ האוויר (ברומטר) ומגמתו 1005.3 mb
Barometer and Trend
קרינה סולארית 271 W/m² Solar Radiation
     
מהירות הרוח

6.4 Km/h

Wind Speed

ממוצע מהירות הרוח ל-10 דקות

4.8 Km/h

10 Minutes Average Speed
כיוון הרוח

49°

Wind Direction
     
משקעים היום

0.0 mm

Today's Rain

עוצמת ירידת המשקעים

0.0 mm/hr

Rain Rate

גשם בפרק זמן (מערכת)

0.0 mm

Storm Total
גשם החודש

0.0 mm

Monthly Rain
גשם העונה

0.0 mm

Annual Rain
     
התאיידות היום

4.88 mm

Daily ET

התאיידות החודש

15.80 mm

Monthly ET
התאיידות השנה

429.56 mm

Yearly ET
     


סיכום היום

טמפרטורה גבוהה

35.2°C (13:51)

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

22.1°C ( 5:36)

Low Temperature

לחות גבוהה

88% ( 5:27)

High Humidity

לחות נמוכה

39% (11:33)

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

22.8°C ( 8:11)

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

18.3°C ( 8:11)

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

22.2°C ( 4:12)

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

46.1 °C (12:28)

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

29.0 Km/h (15:38)

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

844 W/m² (12:44)

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm (----)

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1006.7 mb ( 8:14)

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1004.9 mb (16:44)

Low Barometer

 


סיכום החודש

טמפרטורה גבוהה

37.1°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

22.1°C

Low Temperature

לחות גבוהה

90%

High Humidity

לחות נמוכה

24%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

23.9°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

13.3°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

22.2°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

51.1 °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

29.0 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

847 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1006.7 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1001.1 mb

Low Barometer

 


סיכום השנה

טמפרטורה גבוהה

41.4°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

3.6°C

Low Temperature

לחות גבוהה

95%

High Humidity

לחות נמוכה

9%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

25.0°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

-1.7°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

3.3°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

53.9 °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

59.5 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

1194 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1026.3 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

997.7 mb

Low Barometer

 
 
Free Web Hosting