הנתונים נכונים לתאריך 16/06/19 בשעה 15:30
כל נתוני התחנה
טמפרטורה

32.2°C

Temperature

מדד עומס חום

32.4°C

Heat Index
מדד עומס חום המשלב טמפ', לחות ורוח 32.4°C THW Index
טמפרטורת צינון הרוח 32.2°C Wind Chill
לחות יחסית 37% Relative Humidity
טמפרטורת נקודת הטל

15.6°C

Dew Point
מאזן תכולת הלחות 7.0 % EMC
צפיפות האוויר 0.0703 lb/cu.ft Air Density
לחץ האוויר (ברומטר) ומגמתו 1004.4 mb
Barometer and Trend
קרינה סולארית 694 W/m² Solar Radiation
     
מהירות הרוח

8.0 Km/h

Wind Speed

ממוצע מהירות הרוח ל-10 דקות

8.0 Km/h

10 Minutes Average Speed
כיוון הרוח

279°

Wind Direction
     
משקעים היום

0.0 mm

Today's Rain

עוצמת ירידת המשקעים

0.0 mm/hr

Rain Rate

גשם בפרק זמן (מערכת)

0.0 mm

Storm Total
גשם החודש

0.3 mm

Monthly Rain
גשם העונה

678.4 mm

Annual Rain
     
התאיידות היום

4.09 mm

Daily ET

התאיידות החודש

85.12 mm

Monthly ET
התאיידות השנה

574.32 mm

Yearly ET
     


סיכום היום

טמפרטורה גבוהה

33.1°C (13:18)

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

21.4°C ( 1:22)

Low Temperature

לחות גבוהה

93% ( 5:23)

High Humidity

לחות נמוכה

33% (12:00)

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

21.1°C ( 6:20)

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

13.9°C ( 6:20)

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

21.7°C ( 0:38)

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

41.7 °C (14:19)

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

25.7 Km/h (12:49)

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

984 W/m² (12:41)

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm (----)

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1005.5 mb ( 9:44)

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1004.2 mb ( 4:14)

Low Barometer

 


סיכום החודש

טמפרטורה גבוהה

37.4°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

19.8°C

Low Temperature

לחות גבוהה

98%

High Humidity

לחות נמוכה

20%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

22.2°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

8.3°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

20.0°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

45.6 °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

35.4 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

1116 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.3 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1012.1 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1003.9 mb

Low Barometer

 


סיכום השנה

טמפרטורה גבוהה

43.9°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

4.6°C

Low Temperature

לחות גבוהה

100%

High Humidity

לחות נמוכה

8%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

22.2°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

-6.1°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

3.9°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

48.9 °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

57.9 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

1346 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

292.6 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1025.2 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

998.2 mb

Low Barometer

 
 
Free Web Hosting