הנתונים נכונים לתאריך 06/02/23 בשעה 8:10
כל נתוני התחנה
טמפרטורה

14.1°C

Temperature

מדד עומס חום

---°C

Heat Index
מדד עומס חום המשלב טמפ', לחות ורוח ---°C THW Index
טמפרטורת צינון הרוח 12.9°C Wind Chill
לחות יחסית ---% Relative Humidity
טמפרטורת נקודת הטל

---°C

Dew Point
מאזן תכולת הלחות --- % EMC
צפיפות האוויר --- lb/cu.ft Air Density
לחץ האוויר (ברומטר) ומגמתו 1004.0 mb
Barometer and Trend
קרינה סולארית 279 W/m² Solar Radiation
     
מהירות הרוח

19.3 Km/h

Wind Speed

ממוצע מהירות הרוח ל-10 דקות

12.9 Km/h

10 Minutes Average Speed
כיוון הרוח

240°

Wind Direction
     
משקעים היום

0.0 mm

Today's Rain

עוצמת ירידת המשקעים

0.0 mm/hr

Rain Rate

גשם בפרק זמן (מערכת)

0.0 mm

Storm Total
גשם החודש

64.3 mm

Monthly Rain
גשם העונה

263.1 mm

Annual Rain
     
התאיידות היום

0.00 mm

Daily ET

התאיידות החודש

0.00 mm

Monthly ET
התאיידות השנה

0.00 mm

Yearly ET
     


סיכום היום

טמפרטורה גבוהה

14.1°C ( 8:07)

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

11.4°C ( 2:12)

Low Temperature

לחות גבוהה

---% (----)

High Humidity

לחות נמוכה

---% (----)

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C (----)

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C (----)

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

11.1°C ( 5:23)

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C (----)

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

32.2 Km/h ( 7:54)

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

281 W/m² ( 8:03)

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm (----)

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1004.6 mb ( 0:00)

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1003.3 mb ( 5:14)

Low Barometer

 


סיכום החודש

טמפרטורה גבוהה

17.3°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

8.7°C

Low Temperature

לחות גבוהה

---%

High Humidity

לחות נמוכה

---%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

6.1°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

51.5 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

853 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

112.5 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1021.4 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1003.3 mb

Low Barometer

 


סיכום השנה

טמפרטורה גבוהה

24.3°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

7.4°C

Low Temperature

לחות גבוהה

---%

High Humidity

לחות נמוכה

---%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

6.1°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

51.5 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

853 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

1828.8 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1023.4 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1003.3 mb

Low Barometer

 
 
Free Web Hosting