הנתונים נכונים לתאריך 14/04/21 בשעה 13:20
כל נתוני התחנה
טמפרטורה

25.8°C

Temperature

מדד עומס חום

---°C

Heat Index
מדד עומס חום המשלב טמפ', לחות ורוח ---°C THW Index
טמפרטורת צינון הרוח 25.8°C Wind Chill
לחות יחסית ---% Relative Humidity
טמפרטורת נקודת הטל

---°C

Dew Point
מאזן תכולת הלחות --- % EMC
צפיפות האוויר --- lb/cu.ft Air Density
לחץ האוויר (ברומטר) ומגמתו 1015.5 mb
Barometer and Trend
קרינה סולארית 867 W/m² Solar Radiation
     
מהירות הרוח

0.0 Km/h

Wind Speed

ממוצע מהירות הרוח ל-10 דקות

1.6 Km/h

10 Minutes Average Speed
כיוון הרוח

291°

Wind Direction
     
משקעים היום

0.0 mm

Today's Rain

עוצמת ירידת המשקעים

0.0 mm/hr

Rain Rate

גשם בפרק זמן (מערכת)

0.0 mm

Storm Total
גשם החודש

14.2 mm

Monthly Rain
גשם העונה

471.4 mm

Annual Rain
     
התאיידות היום

0.00 mm

Daily ET

התאיידות החודש

0.00 mm

Monthly ET
התאיידות השנה

0.00 mm

Yearly ET
     


סיכום היום

טמפרטורה גבוהה

27.1°C (13:10)

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

8.3°C ( 6:39)

Low Temperature

לחות גבוהה

---% (----)

High Humidity

לחות נמוכה

---% (----)

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C (----)

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C (----)

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

8.3°C ( 6:27)

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C (----)

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

16.1 Km/h (13:11)

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

881 W/m² (12:39)

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm (----)

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1018.4 mb ( 8:44)

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1015.5 mb (13:14)

Low Barometer

 


סיכום החודש

טמפרטורה גבוהה

36.7°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

8.3°C

Low Temperature

לחות גבוהה

---%

High Humidity

לחות נמוכה

---%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

8.3°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

41.8 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

1151 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

21.8 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1020.5 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1004.7 mb

Low Barometer

 


סיכום השנה

טמפרטורה גבוהה

36.7°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

4.1°C

Low Temperature

לחות גבוהה

---%

High Humidity

לחות נמוכה

---%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

3.9°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

64.4 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

1151 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

195.1 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1028.7 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

995.7 mb

Low Barometer

 
 
Free Web Hosting