הנתונים נכונים לתאריך 27/01/21 בשעה 14:40
כל נתוני התחנה
טמפרטורה

19.1°C

Temperature

מדד עומס חום

---°C

Heat Index
מדד עומס חום המשלב טמפ', לחות ורוח ---°C THW Index
טמפרטורת צינון הרוח 19.1°C Wind Chill
לחות יחסית ---% Relative Humidity
טמפרטורת נקודת הטל

---°C

Dew Point
מאזן תכולת הלחות --- % EMC
צפיפות האוויר --- lb/cu.ft Air Density
לחץ האוויר (ברומטר) ומגמתו 1007.9 mb
Barometer and Trend
קרינה סולארית 195 W/m² Solar Radiation
     
מהירות הרוח

1.6 Km/h

Wind Speed

ממוצע מהירות הרוח ל-10 דקות

1.6 Km/h

10 Minutes Average Speed
כיוון הרוח

140°

Wind Direction
     
משקעים היום

0.0 mm

Today's Rain

עוצמת ירידת המשקעים

0.0 mm/hr

Rain Rate

גשם בפרק זמן (מערכת)

0.0 mm

Storm Total
גשם החודש

78.7 mm

Monthly Rain
גשם העונה

297.9 mm

Annual Rain
     
התאיידות היום

0.00 mm

Daily ET

התאיידות החודש

0.00 mm

Monthly ET
התאיידות השנה

0.00 mm

Yearly ET
     


סיכום היום

טמפרטורה גבוהה

20.2°C (13:33)

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

10.4°C ( 7:07)

Low Temperature

לחות גבוהה

---% (----)

High Humidity

לחות נמוכה

---% (----)

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C (----)

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C (----)

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

10.6°C ( 1:26)

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C (----)

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

16.1 Km/h (10:27)

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

424 W/m² (12:43)

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm (----)

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1013.3 mb ( 0:14)

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1007.9 mb (14:29)

Low Barometer

 


סיכום החודש

טמפרטורה גבוהה

25.8°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

5.2°C

Low Temperature

לחות גבוהה

---%

High Humidity

לחות נמוכה

---%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

5.0°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

43.5 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

795 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

96.3 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1028.7 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1005.3 mb

Low Barometer

 


סיכום השנה

טמפרטורה גבוהה

25.8°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

5.2°C

Low Temperature

לחות גבוהה

---%

High Humidity

לחות נמוכה

---%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

5.0°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

43.5 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

795 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

195.1 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1028.7 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1005.3 mb

Low Barometer

 
 
Free Web Hosting