הנתונים נכונים לתאריך 11/08/22 בשעה 23:10
כל נתוני התחנה
טמפרטורה

26.0°C

Temperature

מדד עומס חום

---°C

Heat Index
מדד עומס חום המשלב טמפ', לחות ורוח ---°C THW Index
טמפרטורת צינון הרוח 26.0°C Wind Chill
לחות יחסית ---% Relative Humidity
טמפרטורת נקודת הטל

---°C

Dew Point
מאזן תכולת הלחות --- % EMC
צפיפות האוויר --- lb/cu.ft Air Density
לחץ האוויר (ברומטר) ומגמתו 1004.4 mb
Barometer and Trend
קרינה סולארית 0 W/m² Solar Radiation
     
מהירות הרוח

1.6 Km/h

Wind Speed

ממוצע מהירות הרוח ל-10 דקות

3.2 Km/h

10 Minutes Average Speed
כיוון הרוח

360°

Wind Direction
     
משקעים היום

0.0 mm

Today's Rain

עוצמת ירידת המשקעים

0.0 mm/hr

Rain Rate

גשם בפרק זמן (מערכת)

0.0 mm

Storm Total
גשם החודש

0.0 mm

Monthly Rain
גשם העונה

0.0 mm

Annual Rain
     
התאיידות היום

0.00 mm

Daily ET

התאיידות החודש

0.00 mm

Monthly ET
התאיידות השנה

0.00 mm

Yearly ET
     


סיכום היום

טמפרטורה גבוהה

34.3°C (13:31)

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

24.8°C ( 5:29)

Low Temperature

לחות גבוהה

---% (----)

High Humidity

לחות נמוכה

---% (----)

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C (----)

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C (----)

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

25.0°C ( 4:45)

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C (----)

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

11.3 Km/h (13:26)

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

974 W/m² (12:09)

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm (----)

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1004.9 mb (21:44)

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1003.2 mb (16:14)

Low Barometer

 


סיכום החודש

טמפרטורה גבוהה

37.7°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

22.9°C

Low Temperature

לחות גבוהה

---%

High Humidity

לחות נמוכה

---%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

22.8°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

14.5 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

1044 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1005.4 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

999.7 mb

Low Barometer

 


סיכום השנה

טמפרטורה גבוהה

41.7°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

1.8°C

Low Temperature

לחות גבוהה

---%

High Humidity

לחות נמוכה

---%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

1.7°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

54.7 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

1164 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1026.7 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

999.1 mb

Low Barometer

 
 
Free Web Hosting