הנתונים נכונים לתאריך 15/12/19 בשעה 4:00
כל נתוני התחנה
טמפרטורה

9.7°C

Temperature

מדד עומס חום

---°C

Heat Index
מדד עומס חום המשלב טמפ', לחות ורוח ---°C THW Index
טמפרטורת צינון הרוח 9.7°C Wind Chill
לחות יחסית ---% Relative Humidity
טמפרטורת נקודת הטל

---°C

Dew Point
מאזן תכולת הלחות --- % EMC
צפיפות האוויר --- lb/cu.ft Air Density
לחץ האוויר (ברומטר) ומגמתו 1012.3 mb
Barometer and Trend
קרינה סולארית 0 W/m² Solar Radiation
     
מהירות הרוח

0.0 Km/h

Wind Speed

ממוצע מהירות הרוח ל-10 דקות

0.0 Km/h

10 Minutes Average Speed
כיוון הרוח

47°

Wind Direction
     
משקעים היום

0.0 mm

Today's Rain

עוצמת ירידת המשקעים

0.0 mm/hr

Rain Rate

גשם בפרק זמן (מערכת)

0.0 mm

Storm Total
גשם החודש

71.4 mm

Monthly Rain
גשם העונה

80.5 mm

Annual Rain
     
התאיידות היום

0.00 mm

Daily ET

התאיידות החודש

14.99 mm

Monthly ET
התאיידות השנה

1363.47 mm

Yearly ET
     


סיכום היום

טמפרטורה גבוהה

11.4°C ( 0:40)

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

9.6°C ( 3:52)

Low Temperature

לחות גבוהה

---% (----)

High Humidity

לחות נמוכה

---% (----)

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

---°C (----)

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

---°C (----)

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

9.4°C ( 2:51)

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

--- °C (----)

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

11.3 Km/h ( 1:08)

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

0 W/m² (----)

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

0.0 mm (----)

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1013.9 mb ( 0:00)

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1012.3 mb ( 3:29)

Low Barometer

 


סיכום החודש

טמפרטורה גבוהה

25.1°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

9.6°C

Low Temperature

לחות גבוהה

100%

High Humidity

לחות נמוכה

35%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

17.8°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

5.0°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

9.4°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

28.3 °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

43.5 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

814 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

88.1 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1017.6 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

1004.8 mb

Low Barometer

 


סיכום השנה

טמפרטורה גבוהה

43.9°C

High Temperature

טמפרטורה נמוכה

4.6°C

Low Temperature

לחות גבוהה

100%

High Humidity

לחות נמוכה

8%

Low Humidity

טמפרטורת נקודת טל גבוהה

26.1°C

High Dew Point

טמפרטורת נקודת טל נמוכה

-9.4°C

Low Dew Point

טמפרטורת צינון הרוח הנמוכה

3.9°C

Low Wind Chill

מדד חום משולב מירבי

50.6 °C

High THSW Index

 
מהירות רוח גבוהה

57.9 Km/h

High Wind Speed

קרינה סולארית גבוהה

1346 W/m²

High Solar radiation

עוצמת גשם גבוהה

88.1 mm/hr

High Rain Rate

לחץ אוויר גבוה

1025.2 mb

High Barometer

לחץ אוויר נמוך

998.2 mb

Low Barometer

 
 
Free Web Hosting